Před třemi lety jsem tu slavil příchod nového roku a tohle ospalé městečko se od té doby vlastně vůbec nezměnilo. Míjím zápraží domu, kde jsme tehdy o půlnoci s místními popíjeli pálenku z cukrové třtiny, za rohem kostel kde se po půlnoční mši tancovaly místní tance, z karaoke baru stalé zní za uši tahající popěvky a divoká řeka protínající město nezastavitelně hučí do noci…

Banaue ukryté v Kordillerách severního Luzonu, nějakých 10 hodin autobusem od Manily, láká na výpravy za terasovitými rýžovými políčky, které tu po dva tisíce let budují příslušníci horských kmenů Ifugao. Tvarují místní krajinou po desítky kilometrů, zařezávají se do kopců v nejnedostupnějších místech. Když si prohlížíme v banauském zapadlém muzeu dobové nástroje používané ještě před sto lety, zůstává rozum stát. Malé postavičky kolem metru padesát oděné do bederních roušek, kameny rozbíjející o jiné kameny a krajinu tvarující jen ostrým dřevěným kůlem. »» Pokračování článku…


Je ráno, šedivé mlžné mraky se převalují přes okolní hory a slunce pomalu stoupá vzhůru. Vítejte v Banaue, nudné malé horské vesnici, odkud vyrážím vstříc do další vesnice – Batad, ukryté za „devatero horami“ mezi kaskádami terasovitých rýžových polí. Další výprava za poznáním, další výprava na protažení mého těla, další dech beroucí cesta.

Bylo to už před dvěma tisíci lety, kdy tu prapůvodní obyvatelé jménem Ifugao začali budovat svá pole v těžko dostupných kopcích. Za pomoci primitivních nástrojů vybudovali dílo, nad kterým dnes zůstává rozum stát a není s podivem, že je zapsáno na seznamu chráněných památek UNESCO. Ale vraťme se na začátek celého příběhu, zpátky do vesničky Kabayan… »» Pokračování článku…